Tiutisen VPK

Hälytysosasto

Varsinaisten pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi palokunnassa toimii hälytysosasto.

Hälytysosaston jäseneksi pääseminen edellyttää:

Vähintään 16 vuoden ikää, sekä riittävää koulutusta tehtäviin. Koulutuksen minimivaatimuksena on perehtyminen palokunnan toimintatapoihin ja perehdyttämiskoulutus sekä hyväksytysti suoritettu sammutustyökurssi.

Jäsenistöä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan peruskoulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla


Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto on mitä mainion tapa aloittaa palokuntaharrastus ilmaiseksi. Palokunta huolehtii varusteista ja muista kustannuksista. Varhaisnuoriin voi liittyä jo täytettyään 7-vuotta. Nuoriso-osastoon siirrytään 10-vuoden iässä.

Nuoriso-osasto osallistuu sekä alueellisiin,- että valtakunnallisiin kilpailuihin, tapahtumiin sekä leiritoimintaan, joissa on mahdollisuus tutustua muihin samanhenkisiin ja ikäluokan nuoriin.


Naisosasto

Naisosasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Kokoontuminen on paloasemalla kerran kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen maanantai kello 18 alkaen.

Jos olet kiinnostunut naisosaston toiminnasta, tervetuloa mukaan.


Veteraaniosasto

Veteraaniosasto kokoontuu paloasemalla jokaisen kuukauden toinen torstai kello 10.00

Osasto ottaa osaa palokunnan talkoisiin ja muihin tapahtumiin, sekä järjestää vuosittain yhteisen retken. Osaston kokoontumisissa muistellaan menneitä sekä tehdään pieniä korjaustöitä.

Veteraaniosasto ei kokoonnu kesä-elokuussa.

 

Jäsen. Kirjaudu sisään